NATJEČAJ za obavljanje poslova za radno mjesto – ODGOJITELJA/ICE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07., 94/13  i 98/19.), članka 46. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje,  Upravno vijeće DV Bubamara Gornje Bazje objavljuje

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova za radno mjesto

ODGOJITELJA/ICE

2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za komplikacije u trudnoći,porodiljnog i rodiljnog dopusta)

Natječaj za odgojitelja na određeno- 2 izvršitelja Dv Bubamara Gornje Bazje

Povezane vijesti